Advocaat van onvermogen

Vroeger gebruikte men de term advocaat van onvermogen voor een gratis advocaat of een goedkope advocaat door gefinancierde rechtsbijstand. Nu wordt de term advocaat van onvermogen zelden meer gebruikt. Een bekendere term voor een gratis advocaat of een goedkope advocaat is de term pro deo advocaat. Wanneer je een gratis advocaat van onvermogen kunt inschakelen en wanneer je toch betalen voor een advocaat, maar een groot gedeelte door de overheid gefinancierd kunt krijgen lees je op deze pagina.

Gratis advocaat van onvermogen

Een gratis advocaat van onvermogen kan worden ingeschakeld in het strafrecht. Als iemand wordt vervolgd voor een misdrijf, heeft hij recht op een gratis advocaat. Het recht op een advocaat van onvermogen die gratis is, is vastgelegd in de Grondwet, maar ook in internationale verdragen als het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Let op dat dit grondrecht dus alleen geld bij vervolging voor misdrijven. Als je in een civiele zaak wordt aangesproken heb je geen recht op een gratis pro deo advocaat. Het zelfde geld bij andere rechtsgebieden. In andere rechtsgebieden dan strafrecht kan je mogelijk wel een goedkope advocaat van onvermogen inschakelen. In de volgende paragraaf hierover meer.

Goedkope advocaat van onvermogen

Het is als je niet wordt vervolgd voor een misdrijf niet mogelijk om een gratis advocaat van onvermogen in te schakelen. Als je aan bepaalde eisen voldoet kan je echter wel een goedkope advocaat van onvermogen inschakelen. De kosten voor de goedkope advocaat van onvermogen bedragen dan minimaal €100,- en maximaal €750,-. De overheid kan namelijk bijstand verlenen, als je aan een aantal eisen voldoet. Zo mag je als je alleenstaand bent niet meer dan €24.400 per jaar verdienen, terwijl je als je samenwonend bent niet meer dan €34.400 per jaar mag verdienen. Ook mag je vordering (een geldbedrag dat je claimt) in het geval van een eenvoudige zaak niet minder dan €250,- zijn. Betreft het een ingewikkeldere zaak, dan mag je vordering niet minder dan €500,- zijn om in aanmerking voor een goedkope advocaat van onvermogen te komen.

Advocaat vergelijken

Kom je niet in aanmerking voor een advocaat van onvermogen of een pro deo advocaat, dan kan je altijd nog advocaten vergelijken om een goedkope advocaat te vinden. Let er wel op dat goedkope advocaten niet per sé ook goede advocaten zijn. Vraag altijd na welke kosten wel en welke kosten niet onder het uurtarief van de advocaat vallen, zodat je niet voor ongelukkige verassingen komt te staan.

Copyright © 2010 - 2020 Gratisadvocaat.net - All Rights Reserved. / Disclaimer / Contact