Pro deo

De term ‘pro deo’ kan worden gebruikt voor gratis of goedkope diensten. Denk aan een gratis advocaat of goedkope advocaat. Pro deo is een latijnse term die letterlijk ‘voor god’ betekent. De term werd gebruikt om gratis diensten te omschrijven. Tegenwoordig wordt de term pro deo niet vaak  meer gebruikt, maar kan de term ook worden gebruikt voor goedkope diensten. Op deze pagina wordt uitgelegd wanneer je een pro deo advocaat kan krijgen. Onderscheid wordt gemaakt tussen een gratis pro deo advocaat en een goedkope pro deo advocaat.

Pro deo advocaat gratis

Pro deo kan een gratis pro deo advocaat betekenen. Een gratis pro deo advocaat kan je inschakelen als je wordt vervolgd voor een misdrijf en dus in aanraking bent gekomen met het strafrecht. Je hebt dan recht op een gratis advocaat (de pro deo advocaat), door toevoeging van de overheid. De overheid betaalt alle kosten voor je advocaat. In principe kan je afstand doen van je advocaat, maar dit is niet aan te raden,omdat de advocaat ervoor zorgt dat je een zo goed mogelijke verdediging krijgt, maar ook omdat de advocaat toch al gratis is.

Pro deo advocaat goedkoop

Pro deo kan ook worden gebruikt om goedkope diensten als een goedkope pro deo advocaat te omschrijven. Hierbij kan worden gedacht aan een goedkope advocaat, die men kan inschakelen als men in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand van de overheid. Als je niet in aanmerking komt voor een gratis pro deo advocaat, omdat je niet wordt vervolgd voor een misdrijf, maar bijvoorbeeld wordt aangesproken om bepaalde schade te vergoeden, dan kan je een goedkope advocaat inschakelen. Een goedkope advocaat kan alleen worden ingeschakeld als iemand aan de voorwaarden voor gefinancierde rechtsbijstand voldoet.

Pro deo advocaat goedkoop voorwaarden

Zo mag je niet meer dan €24.400 verdienen als je alleenstaand bent en niet meer dan €34.400 in het geval dat je samenwoont. Je moet verder een eigen bijdrage betalen aan je goedkope pro deo advocaat. Deze eigen bijdrage zal tussen de €100 en de €750 liggen. Om een goedkope pro deo advocaat te kunnen inschakelen moet het bedrag dat je vordert boven de €250 liggen als er slechts eenvoudig advies hoeft te worden gegeven door de advocaat. Betreft het een wat ingewikkeldere kwestie, dan moet het om meer dan €500 gaan.

Copyright © 2010 - 2020 Gratisadvocaat.net - All Rights Reserved. / Disclaimer / Contact