Pro deo advocaat

Een pro deo advocaat kan een gratis advocaat zijn door toevoeging of een goedkope advocaat door rechtsbijstandsverlening van de overheid. Wanneer je aanspraak kan maken op een gratis pro deo advocaat en wanneer je in aanmerking komt voor een goedkope pro deo advocaat kom je op deze pagina te weten.

pro deo advocaat

Pro deo advocaat gratis

Als je een gratis pro deo advocaat wil inschakelen is dit alleen mogelijk indien je wordt vervolgd voor een misdrijf en dus in aanraking met het strafrecht bent gekomen. In het strafrecht is het kunnen inschakelen van een pro deo advocaat een grondrecht dat in de Grondwet, maar ook in internationale verdragen is het inschakelen van een pro deo advocaat bij het verdacht zijn van een misdrijf vastgelegd.

Gratis pro deo advocaat bij politiebureau?

Heb je recht op een pro deo advocaat bij het politiebureau? In (vooral Amerikaanse) films zie je wel eens dat een verdachte van een misdrijf bij zijn verhoor op het politiebureau zijn advocaat naast hem heeft zitten, die aangeeft wat zijn cliënt wel of niet moet zeggen. In Nederland gaat het helaas niet zo. De pro deo advocaat kan in principe slechts telefonisch contact met zijn cliënt hebben, voor het eerste verhoor. Slechts bij zwaardere misdrijven mag de pro deo advocaat in persoon zijn cliënt adviseren, maar hij mag nog steeds niet bij het verhoor aanwezig zijn.

Pro deo advocaat goedkoop

Kan je ook een pro deo advocaat inschakelen als je niet in aanraking bent gekomen met het strafrecht? Dat kan zeker, maar dan is de pro deo advocaat niet gratis, maar goedkoop. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen om een dergelijke goedkope pro deo advocaat in te kunnen schakelen. Je inkomen mag niet te hoog liggen en je vordering mag niet te laag zijn. Als je alleenstaande bent mag je niet meer dan €24.400 euro verdienen. Woon je samen, dan mag je samen niet meer dan €34.400 euro verdienen. Hoe minder je verdient, hoe minder hoog je eigen bijdrage wordt bij een goedkope advocaat. Een alleenstaande die minder dan €17.200 per jaar verdient betaalt een eigen bijdrage van slechts €100,-. Verdien je tussen de €20.501 en €24.400, dan ligt je eigen bijdrage een stuk hoger. Je moet dan zelf €750 aan advocaatkosten betalen. Dit lijkt veel, maar dit is slechts een fractie van de echte advocaatkosten die zullen worden gemaakt. Een beetje advocaat kost al €200,- per uur, waardoor een pro deo advocaat dus een stuk goedkoper zal zijn.

Pro deo advocaat goedkoop hoogte vordering

Voor een pro deo advocaat die goedkoop is moet je rechtsvordering hoger dan €250,- zijn en om eenvoudig rechtskundig advies gaan. Als het om ander advies dan eenvoudig rechtskundig advies gaat, dan moet je vordering hoger zijn, namelijk minimaal €500,-. Als je cassatie wil instellen zal je vordering boven de €1000,- moeten zijn, wil je in aanmerking komen voor een goedkope pro deo advocaat. Let op: als je een zaak hebt dat onder personen- en familierecht valt, dan zal niet snel rechtsbijstand worden verleend. Een echtscheiding advocaat zal je dus vaak geheel zelf moeten betalen.

Copyright © 2010 - 2020 Gratisadvocaat.net - All Rights Reserved. / Disclaimer / Contact